Neidio i'r prif gynnwy

Dyma restr o’n postiadau blog ers mis Mawrth, wedi’u trefnu mewn grwpiau.

Read this page in English

In one place - WelshGan nad oes mynegai, rydym yn gobeithio y bydd y rhestr hon yn ddefnyddiol i chi wrth ddod o hyd i eitemau yr hoffech eu darllen.

Mae’n cynnwys dolenni i’r postiadau’n ymwneud â’r Cwricwlwm ac Asesu, Dysgu Proffesiynol, Cymhwysedd Digidol, a diwygiadau addysg ehangach.

Os yn ddefnyddiol, gallwn wneud hyn bob tymor – rhowch wybod i ni.

Cwricwlwm ac Asesu

Mae cwricwlwm newydd Cymru ynghyd â’r trefniadau asesu wedi’u seilio ar gynnydd – dyma sut bydd yn digwydd

Sut mae ‘Meysydd Dysgu a Phrofiad’ yn cael eu datblygu’n elfen ganolog o’r cwricwlwm newydd

Podlediad arbennig newydd ar y cwricwlwm

Y Datblygiadau Diweddaraf o ran y Cwricwlwm a Threfniadau Asesu

Nodiadau – Sut mae ‘Meysydd Dysgu a Phrofiad’ yn cael eu datblygu’n elfen ganolog o’r cwricwlwm newydd

Gwerthusiad diweddaraf o’r model ysgolion arloesi ar gyfer datblygu’r cwricwlwm

Cynnydd Dysgu yng Nghymru – adroddiad newydd sy’n sail i elfen hollbwysig o waith diwygio’r cwricwlwm yng Nghymru

Adroddiad Estyn: sut mae ysgolion cynradd yn addasu eu cwricwlwm i ymateb i’r gwaith o ddiwygio’r cwricwlwm ac addysg

Deall ‘dilyniant’ yng nghyd-destun y Cwricwlwm newydd

Ail-lunio map y cwricwlwm yng Nghymru

Dysgu Proffesiynol

Astudiaethau achos dadlennol sy’n dangos sut mae cydweithio’n helpu athrawon i ddatblygu

Her gwneud i gwricwlwm newydd weithio: ry’n ni’n bobl broffesiynol felly beth am ei mwynhau!

Cymhwysedd Digidol

Peidiwch â llusgo’ch traed; mae’n rhaid i gymhwysedd digidol gael blaenoriaeth

Animeiddiadau Newydd a Deunyddiau wedi’u Diweddaru ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Ysgol Gyfun Porthcawl – ‘Gan bwyll y mae mynd ymhell’ wrth gyflwyno’r Cymhwysedd Digidol

Ysgol Sant Martin, Caerffili: mynd ati ar eu pennau i gyflwyno cymhwysedd digidol

Ysgol Sant Christopher, Wrecsam: ‘cracio’r cod’ mewn ffordd arbennig

Sut y mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymgorffori cymhwysedd digidol ac yn datblygu ei weledigaeth ddigidol

Siart Wal a ‘Cherdyn Post’ y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Adroddiad Estyn ar Baratoi ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Diwygiadau addysg ehangach

Cenhadaeth ein Cenedl o ran Addysg: Cynnydd

Podlediad Addysg Cymru – ffordd newydd o gael y newyddion diweddaraf

Deall yr amserlenni: Diwygio Addysg a’r Cwricwlwm

Gwella profiadau dysgwyr Cymraeg

Gadael ymateb