Neidio i'r prif gynnwy

2017 – Amdani!

Read this page in English
graham

Wrth i’r cyfryngau edrych yn ôl ar 2016, mae llawer o’r sylwadau rydyn ni wedi’u clywed braidd yn ddiflas. Maen nhw wedi bod yn sôn am anfanteision posibl cyfres o ddigwyddiadau mawr a welwyd yn ystod y flwyddyn. Fodd bynnag, dw i o’r farn y gallwn gofio 2016 fel sbringfwrdd ar gyfer dyfodol newydd cyffrous ym maes addysg yng Nghymru.

Read more

Blwyddyn newydd dda ichi i gyd

Read this page in English
kw-portrait-1P’un a ydych yn athro/athrawes, yn rhiant, p’un a oes gennych rôl gefnogi neu unrhyw rôl arall yn ymwneud ag addysg, rwyf am ddymuno pob llwyddiant ichi yn 2017.

Wrth i’r flwyddyn ddechrau, rydym am fwrw ati ar unwaith i ddiwygio ym maes addysg; rydym am gymryd camau dewr a fydd yn gosod Cymru ymhlith y perfformwyr uchaf o ran rhoi’r addysg orau i’n plant mewn byd sy’n newid. Rwyf am gydweithio â chi i symud yr agenda hon yn ei blaen eleni.

Read more