Neidio i'r prif gynnwy

Blwyddyn newydd dda ichi i gyd

Read this page in English
kw-portrait-1P’un a ydych yn athro/athrawes, yn rhiant, p’un a oes gennych rôl gefnogi neu unrhyw rôl arall yn ymwneud ag addysg, rwyf am ddymuno pob llwyddiant ichi yn 2017.

Wrth i’r flwyddyn ddechrau, rydym am fwrw ati ar unwaith i ddiwygio ym maes addysg; rydym am gymryd camau dewr a fydd yn gosod Cymru ymhlith y perfformwyr uchaf o ran rhoi’r addysg orau i’n plant mewn byd sy’n newid. Rwyf am gydweithio â chi i symud yr agenda hon yn ei blaen eleni.

Read more

Credu mewn athrawon, meincnodi yn erbyn y gorau

Read this page in English

KW portrait 1.png

Gan Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg,

Mae’n hysbys iawn bod Michael Gove, enw sy’n gyfarwydd i chi dw i’n siŵr, wedi cwestiynu gwerth dilyn tystiolaeth a gwrando ar “arbenigwyr” unwaith. Dyw hon ddim yn farn dw i’n ei rhannu. Dw i’n credu bod yn rhaid i bob penderfyniad sy’n cael ei wneud gan lywodraeth fod wedi ei seilio ar dystiolaeth gadarn.

Read more