Neidio i'r prif gynnwy

Addysgu a defnyddio’r Gymraeg mewn ysgol cyfrwng Saesneg – enghraifft llwyddiannus

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Efallai nad Merthyr Tudful yw’r lle cyntaf i chi feddwl amdano os ydych chi’n am  ddod o hyd i angerdd dros y Gymraeg a’r mewnwelediadau diwylliannol sy’n deillio ohono.

Ond mae hynny’n newid diolch i’r tîm angerddol yn Ysgol Uwchradd Pen y Dre, sy’n ymateb i ofynion Cymraeg y Cwricwlwm i Gymru mewn ffordd gyfannol, gadarnhaol.

Mwynhewch eu hastudiaeth achos fer:

Ôl-sgript: Llongyfarchiadau i Mark Morgan a enillodd wobr ‘Athro’r Flwyddyn mewn Ysgol Uwchradd’ yn #GwobrauAddysguCymru2022 Llywodraeth Cymru ar ddydd Sul 10fed Gorffennaf! Gweler y seremoni lawn yma: https://www.facebook.com/educationwales/videos/professional-teachingawardscymru2022/571567811016683/

1 sylw

  1. Wyn Thomas on

    Llongyfarchiadau i Ysgol Pen y Dre. Mae nifer o nodweddion i’r llwyddiant fydd yn cael eu dilyn mewn ysgolion cyfrwng Saesneg eraill, gobeithio:
    Undod pwrpas;Awyrgych Gymraeg, Cyfeirio at ieithoedd eraill; Dysgwyr yr iaith yn arwain y disgyblion ac yn holl bwysig cyfleon allgyrsiol i ddefnyddio’r iaith

Gadael ymateb