Neidio i'r prif gynnwy

Helpwch lywio dyfodol adnoddau addysgol yng Nghymru trwy lenwi holiadur Adnodd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Yn gynharach eleni, sefydlodd Llywodraeth Cymru  Adnodd, corff newydd i gydlynu a goruchwylio’r gwaith o ddarparu a chomisiynu adnoddau addysg, yn Gymraeg a Saesneg, i gefnogi’r Cwricwlwm i Gymru a’i gymwysterau. Bydd ei gylch gwaith yn cynnwys comisiynu deunyddiau newydd a sicrhau ansawdd adnoddau.

Un o werthoedd craidd Adnodd yw ei fod yn sefydliad sy’n gwrando ac yn ymateb.  Felly wrth ddatblygu model comisiynu a fframwaith sicrhau ansawdd newydd, mae Adnodd eisiau mewnbwn gan ei randdeiliaid.

Rydym yn eich gwahodd i rannu eich barn ar gomisiynu a sicrhau ansawdd adnoddau addysg ar gyfer pobl ifanc 3 i 19 oed yng Nghymru yn sgil y gwaith parhaus o gyflwyno Cwricwlwm newydd i Gymru (CiG) a chymwysterau diwygiedig.

Rydym hefyd yn gwahodd ymarferwyr, dysgwyr  a’u rhieni/gofalwyr, a rhanddeiliaid yn y diwydiant ehangach (gan gynnwys cyhoeddwyr, awduron, a chrewyr cynnwys) i rannu eu barn mewn arolwg ar-lein.

Grŵp Rhanddeiliaid  Dolen arolwg
Ymarferwyr addysgu, gan gynnwys athrawon, penaethiaid, cynorthwywyr addysgu, darlithwyr, tiwtoriaid (cynradd, uwchradd, arbennig, colegau addysg bellach, ym mhob cyfrwng iaith)Linc
Dysgwyr  a’u rhieni neu gofalwyr Linc  
Rhanddeiliaid y diwydiant, gan gynnwys cyhoeddwyr, awduron, a chrewyr cynnwys adnoddau addysg  Linc  

Bydd ymarferwyr, dysgwyr, a rhieni/gofalwyr sy’n cwblhau’r arolygon ar-lein yn cael eu cynnwys mewn raffl am docyn llyfr gwerth £100, y gellir ei ddefnyddio mewn amrywiaeth o fân-werthwyr a siopau llyfrau annibynnol ledled Cymru. Gobeithiwn fod y cymhellion hyn yn  arwydd o’n gwerthfawrogiad o’ch amser a’ch egni, gan ei bod yn hanfodol casglu barn pawb ar y pwnc pwysig hwn.

Adnodd.

Gadael ymateb