Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau i ganllawiau Fframwaith Cwricwlwm i Gymru – cyfle i gynnig adborth

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae canllawiau Fframwaith Cwricwlwm i Gymru yn cael eu diweddaru’n flynyddol ym mis Ionawr. Mae ymgynghoriad ar rai o’r newidiadau arfaethedig ar gyfer 2024 ar agor tan 13 Tachwedd, ac mae cyfle i chi gynnig eich adborth.

Cafodd yr adran ddiwygiedig o ganllawiau sydd yn yr ymgynghoriad ei datblygu gan ymarferwyr a phartneriaid eraill. Y nod yw gwneud y canllawiau’n gliriach ac yn haws i’w defnyddio. Mae’r newidiadau’n ei gwneud yn fyrrach gan amlygu’r pethau pwysicaf, gan ddefnyddio dolenni i gysylltu ag adrannau cysylltiedig o’r canllawiau a deunyddiau ategol yn hytrach nag ailadrodd gwybodaeth sydd ar gael mewn mannau eraill. Y bwriad yw cefnogi ysgolion, unedau cyfeirio disgyblion a lleoliadau addysg eraill gyda’r camau ymarferol o gynllunio, gweithredu a chynnal adolygiad parhaus o’u cwricwlwm.

Mae’n arwyddocaol bod yr ymgynghoriad yn cynnig disodli’r adran ‘Y daith i weithredu’r  cwricwlwm’ gydag ‘Ymlaen â’r daith’, am fod hyn yn adlewyrchu bod pob ysgol bellach yn defnyddio Cwricwlwm i Gymru. Bydd hyn yn dod yn ganllaw statudol yn unol â gweddill canllawiau’r Fframwaith.

Mae’r canllawiau drafft ar gyfer adborth  ar gael ar-lein yma ynghyd â 7 cwestiwn ar y ffurflen ymateb ar-lein.

Gadael ymateb