Neidio i'r prif gynnwy

Ysgol Bontnewydd – Creu ein Cwricwlwm

Gweler neges debyg yn Saesneg

Mae’r ffilmiau hyn yn rhannu safbwyntiau gonest ar ddull Ysgol Bontnewydd o ddatblygu cwricwlwm. Maent yn dangos taith sy’n adlewyrchu cyd-destun lleol ond hefyd yn edrych allan i’r byd ehangach.

Yn y ddwy ffilm hon, gwelwn y tîm rheoli yn disgrifio’u dull gweithredu cyffredinol, ac yna ceir cyfuniad o arweinwyr, llywodraethwr a disgyblion yn disgrifio sut y mae’r dull gweithredu yn datblygu ac eisoes yn cael effaith.

Prifathro Mr Llyr Rees

Dull Bontnewydd o ddatblygu cwricwlwm:

Arweinwyr, llywodraethwr a disgyblion yn trafod dull gweithredu Bontnewydd:

Mae Ysgol Bontnewydd ar ei siwrnai yn barod. Ond un dull gweithredu yw hwn sy’n gweithio yn eu dalgylch, eu clwstwr a’u hysgol nhw. Bydd dulliau gweithredu eraill yn dibynnu ar leoliad a chyd-destun yr ysgolion hynny.

Gadael ymateb