Neidio i'r prif gynnwy

Datblygu ein Cwricwlwm gyda’n Clwstwr – Ysgol Bro Edern

Gweler neges debyg yn Saesneg

Mae’r fideos gonest a craff hyn, sy’n ymdrin ag datblygu’r cwricwlwm yn Ysgol Bro Edern, yn dangos sut y maent wedi mynd ati i ddatblygu cwricwlwm 3 – 16 oed gyda’u clwstwr.

Mae’r tair ffilm yn dangos y dull arwain; sut y cydweithiwyd gyda’r ysgolion clwstwr; a sut y gwnaeth pawb yn ‘nheulu’ Bro Edern wneud eu rhan.

Mae Bro Edern ar eu taith nhw. Ond dim ond un dull gweithredu i ddatblygu cwricwlwm yw hwn sy’n gweithio iddyn nhw, a’u dalgylch a’u clwstwr nhw. Bydd dulliau gweithredu eraill yn dibynnu ar leoliad a chyd-destun eich ysgol.

Y dull rheoli:

Gweithio gyda’n hysgolion clwstwr:

Sut chwaraeodd y ‘teulu’ ei ran:

Gadael ymateb