Neidio i'r prif gynnwy

Asesu o fewn y Cwricwlwm i Gymru – adnoddau newydd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae adnoddau newydd sydd wedi eu dylunio i helpu ymarferwyr i archwilio trefniadau asesu o fewn y Cwricwlwm i Gymru bellach ar gael ar Hwb.

Cyfres o fodiwlau dysgu proffesiynol yw’r ‘rhestrau chwarae’ adnoddau, â’r nod o gefnogi ymarferwyr, ysgolion a chlystyrau i ddatblygu arferion asesu yn yr ystafell ddosbarth.

Bydd y gyfran gyntaf o’r rhestrau chwarae newydd yn canolbwyntio ar greu’r diwylliant er mwyn gallu datblygu arferion asesu. Bydd mwy o restrau chwarae yn cael eu datblygu dros y flwyddyn i archwilio agweddau eraill ar asesu.

Datblygwyd y rhestrau chwarae gan George MacBride, Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus ym Mhrifysgol Glasgow a helpodd i ddatblygu Gweithdai CAMAU. Maent yn cynnwys cyfeiriadau at astudiaethau academaidd ac ymchwil a fydd yn helpu ysgolion a lleoliadau wrth iddynt feddwl am y ffordd y mae trefniadau asesu yn cyd-fynd â’u cwricwlwm.

Mae’r deunyddiau, sy’n canolbwyntio ar greu’r diwylliant ar gyfer asesu, yn defnyddio’r un egwyddorion â’r rhai ar gyfer y deunyddiau ymarferol a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar gyfer Camau i’r Dyfodol. Maent yn darparu lens arall i ymarferwyr ystyried a datblygu eu trefniadau asesu yn y Cwricwlwm i Gymru.

Dywedodd Bethan Moore, Ysgol Arbennig Crownbridge: “Mae’r rhestrau chwarae yn adnodd priodol a pherthnasol y gallaf ei ddefnyddio yng nghyd-destun fy ysgol a’i rannu ag eraill ar draws y clwstwr a thu hwnt. Mae’r syniad yn wych i rannu arferion effeithiol er mwyn sicrhau dysgu proffesiynol ac rwy’n credu y gall hyrwyddo cyfathrebu rhwng ysgolion.”

Er bod y rhestri chwarae ar gael yma, gellir eu gweld hefyd yn yr adran adnoddau ‘Gweithdai a gweithgareddau’ ar Hwb sy’n cynnwys amrywiaeth o ddeunyddiau ategol ar gyfer cwricwlwm ac asesu.

Gadael ymateb