Neidio i'r prif gynnwy

O’r tu mewn: Y cwricwlwm newydd yn Ysgol O.M. Edwards (cynradd), Y Bala

Gweler neges debyg gan Ysgol Gynradd Parc Jiwbilî yn Saesneg.

Mae Ysgol O.M.Edwards wedi bod yn gweithio gyda’r cwricwlwm newydd ers bron i ddwy flynedd. Yn Arloeswyr gweithgar, maent wedi ymroi’n frwdfrydig i brofi a gweithredu. Mae hanes y disgyblion, yr athrawon a’r Pennaeth yn dangos sut y llwyddon nhw i ddod â’r cwricwlwm yn fyw.

Disgyblion:

Athrawon:

Pennaeth:

Stori’r Staff a disgyblion:

Gadael ymateb