Neidio i'r prif gynnwy

2017 – Amdani!

Read this page in English
graham

Wrth i’r cyfryngau edrych yn ôl ar 2016, mae llawer o’r sylwadau rydyn ni wedi’u clywed braidd yn ddiflas. Maen nhw wedi bod yn sôn am anfanteision posibl cyfres o ddigwyddiadau mawr a welwyd yn ystod y flwyddyn. Fodd bynnag, dw i o’r farn y gallwn gofio 2016 fel sbringfwrdd ar gyfer dyfodol newydd cyffrous ym maes addysg yng Nghymru.

Read more

Y ddadl o blaid bod yn feiddgar wrth Ddiwygio’r Cwricwlwm

Read this page in English

grahamMae gwaith ar y gweill yng Nghymru i ddiwygio’r cwricwlwm yn helaeth am y tro cyntaf ers ugain mlynedd. Bydd y cwricwlwm yn un newydd, bydd y gwaith asesu yn parhau i ddatblygu, ac mae’r ffordd y mae hyn yn digwydd yn wahanol iawn i’r hyn sydd wedi digwydd o’r blaen.

Mae gofyn cryn ymdrech i wneud y gwaith, er ei fod yn digwydd dros sawl blwyddyn. Ond rhaid wynebu’r her yn uniongyrchol os ydym am baratoi ein disgyblion yn y ffordd orau ar gyfer eu bywyd a’u gwaith yn y dyfodol.

Read more