Neidio i'r prif gynnwy

Canfod ‘Drws ffrynt’ ein cwricwlwm newydd – stori Ysgol Gyfun Porthcawl fel Arloeswyr y Cwricwlwm eleni

Read this page in English

porthcawl comprehensive for blog

 

Wrth i sŵn carolau Nadolig gario o ddosbarth i ddosbarth ac amrywiaeth helaeth o siwmperi Nadolig ymosod ar ein synhwyrau, rwy’n myfyrio ar daith Ysgol Gyfun Porthcawl ers iddi ymuno â’r broses ysgolion arloesi fis Ionawr y llynedd.  Hoffwn sôn wrthych am yr hyn rydym wedi’i wneud a sut mae wedi teimlo, a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am yr hyn a ddigwyddodd dros yr hydref.

Read more

“Mae’n biti nad yw ar gael yn Lloegr”

Read this page in English

Pen-blwydd cyntaf y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Steve Davies.jpg

Yn y Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol fis Mehefin, clywyd sawl siaradwr gwadd yn nodi bod ein cydweithwyr yr ochr arall i Glawdd Offa yn cenfigennu wrth ffordd Cymru o fynd i’r afael â chymhwysedd digidol. Dylai hynny fod yn destun balchder i Gymru, ond yn fwy na hynny mae’n dangos y bydd ein plant wir yn barod ar gyfer byd sy’n dod yn gynyddol ddigidol pan fyddant yn gadael yr ysgol.

Mae wedi bod yn wych gweld ysgolion mor gadarnhaol, yn ystod y flwyddyn gyntaf hon, wrth arbrofi â’r Fframwaith a defnyddio’r offeryn mapio i gymharu’r gwaith da y maen nhw eisoes yn ei wneud yn erbyn y gofynion.

Read more

Mae’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol wedi bod ar gael i ysgolion bellach am flwyddyn academaidd gyfan

Read this page in English

DCF pupils

Mae’n amser cyffrous ym maes dysgu digidol! Mae ysgolion wedi cael blwyddyn gyfan erbyn hyn i ymgyfarwyddo â’r Fframwaith a dylai’r arweinwyr fod wrthi nawr yn cynllunio ffyrdd o annog a chefnogi’r holl athrawon ac ymarferwyr i ddod o hyd i gyfleoedd i ddefnyddio’r Fframwaith yn eu haddysgu yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.

Read more

Dyfodol Llwyddiannus? Myfyrdodau un o arloeswyr y cwricwlwm

Read this page in English

Emma Thomas blog pic

“Cyfrinach newid yw canolbwyntio eich holl egni ar adeiladu’r newydd yn hytrach na brwydro yn erbyn yr hen” – Socrates.

Roedd Dyfodol Llwyddiannus, a gyhoeddwyd yn 2015, yn addo dyfodol cyffrous newydd ym myd addysg yng Nghymru wrth iddo gyflwyno gweledigaeth Donaldson ar gyfer diwygio’r cwricwlwm yng Nghymru.  Roedd yn sylfaen i gwricwlwm ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain a lywiwyd gan syniadau cenedlaethol a rhyngwladol.  Byddai’r cwricwlwm newydd hwn yn arloesol;  nid yn unig o ran ei argymhellion, ond hefyd y dull a fabwysiadwyd er mwyn newid y system addysg yng Nghymru.

Read more