Neidio i'r prif gynnwy

Ffilmiau newydd o astudiaethau achos: datblygu Cwricwlwm i Gymru, a’r broses bontio

Gweler neges debyg yn Saesneg

A chamau breision yn parhau i gael eu cymryd yn y gwaith o adolygu adnoddau’r cwricwlwm – gweler y blog blaenorol – mae deunydd newydd gwych yn cael ei ychwanegu.

Isod, mae Ysgol y Wern yn disgrifio sut maen nhw’n mynd ati i bontio i’r trefniadau newydd, ac mae Ysgol Llanhari yn disgrifio sut maen nhw’n datblygu eu cwricwlwm, gan roi safbwyntiau arweinwyr ac unigolion eraill sy’n cyfrannu at fywyd yr ysgol.

Gweler ardal astudio’r achos ar Hwb neu defnyddiwch y dolenni isod

Datblygu’r trefniadau pontio yn Ysgol y Wern

Ysgol Llanhari – datblygu ein cwricwlwm, safbwynt arweinwyr

Ysgol Llanhari – datblygu ein cwricwlwm – safbwynt yr ysgol gyfan

Gadael ymateb