Neidio i'r prif gynnwy

Y Gymraeg mewn addysg cyfrwng Saesneg 

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae’r Gymraeg yn eiddo i ni i gyd. Mae’n un o drysorau Cymru, rhan o’r hyn sy’n ein diffinio fel pobl a fel cenedl. Mae’n rhan annatod o’r Cwricwlwm i Gymru newydd.

Gyda’r Gymraeg yn bwnc mandadol, yr uchelgais yw bod pawb yn mwynhau defnyddio’r Gymraeg, yn gwneud cynnydd parhaus wrth ddysgu’r Gymraeg ac yn magu’r hyder i ddefnyddio’r Gymraeg tu hwnt i’r dosbarth. Bydd gan bob dysgwr, waeth beth yw ei fan geni nac iaith ei gartref, berthynas â’r Gymraeg

Nawr mae fframwaith newydd wedi’i ddatblygu i helpu ysgolion a lleoliadau cyfrwng Saesneg feithrin gwir bwrpas ar gyfer dysgu ac addysgu dilys ar gyfer y Gymraeg yn eu cwricwlwm.

Mae ymarferwyr a rhanddeiliaid wedi datblygu’r fframwaith sy’n gallu helpu ysgolion i drefnu, cynllunio ac adolygu dysgu ac addysgu Cymraeg yn eu cwricwlwm. Mae’n nodi profiadau, gwybodaeth, sgiliau ac ymagweddau ar gyfer pob un o’r datganiadau o’r hyn sy’n bwysig ar gyfer Maes Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu ac mae ar gael o fewn canllawiau’r Maes hwn.

Nid yw’r fframwaith yn nodi adnoddau addysgu penodol, felly mae rhestr chwarae Hwb  hefyd wedi’i datblygu gan ymarferwyr i roi blas ar adnoddau sydd ar gael. Mae gwybodaeth am le i fynd am fwy o gymorth hefyd ar gael. Fodd bynnag mae’n bwysig nodi bod adnoddau a chanllawiau ond yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf pan fyddan nhw’n cael eu defnyddio i ysgogi sgyrsiau a newidiadau i ddysgu ac addysgu Cymraeg er lles ein holl blant a phobl ifanc.

Mae gan ein dysgwyr gymaint i elwa o ddealltwriaeth ddyfnach o’u hiaith genedlaethol a diwylliannau Cymru.

Hoffem ddiolch i’r ymarferwyr canlynol am eu cyfraniadau i ddatblygu’r fframwaith Cymraeg:

Rachel Antoniazzi

Debbie Bond

Natasha Davies-Puddy

Alyson McKay

Bethan Moore

Yvonne Roberts-Ablett

Anna Vivian Jones

Mae’r adroddiad o’r ymgynghoriad yn gynharach yn y flwyddyn ar y fframwaith drafft ar gyfer addysg cyfrwng Saesneg ar gael yma.

Ac mae ffilm astudiaeth achos o Ysgol Pen y Dre hefyd ar gael, a ymddangosodd ar y blog yma yn gynharach yn y flwyddyn.

Gadael ymateb