Neidio i'r prif gynnwy

Ffilmiau adnodd newydd ar y cwricwlwm, a mwy ar y ffordd…

Gweler neges debyg yn Saesneg

Mae ffilmiau newydd yn cael eu hychwanegu’n rheolaidd i’r safle adnoddau ar Hwb. Mae ychwanegiadau diweddar yn archwilio Asesu a Chynnydd, a datblygu Sicrhau Ansawdd yn Ysgol y Strade. Mae’r ffilmiau i’w gweld isod.

Datblygwyd adnodd pontio hefyd gan glwstwr Fitzalan. Yn seiliedig ar ymchwil, mae’n dangos sut y gellir defnyddio 5 pontydd ‘pontio’ i wneud trefniadau pontio ar draws y continwwm 3-16 yn gydlynol a chynhwysfawr.

Bydd adnoddau yn parhau i gael eu hychwanegu ar safle adnoddau Hwb yn ystod y flwyddyn ysgol, trwy gyfrwng Saesneg a Chymraeg, ond nid bob amser yn gydamserol. Bydd y cynnwys yn gytbwys erbyn diwedd y flwyddyn. Mae hi bob amser yn werth gwirio’r tudalennau adnoddau yn y ddwy iaith i weld beth sydd ar gael yn llawn.

Datblygu dulliau asesu yn Ysgol y Strade:

Datblygu prosesau sicrhau ansawdd yn Ysgol y Strade:

Gadael ymateb