Neidio i'r prif gynnwy

Diwygiadau i Ganllawiau’r Cwricwlwm – Ymgynghoriadau

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Cafodd canllawiau’r cwricwlwm a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2020 eu creu mewn partneriaeth ag ysgolion, gyda chefnogaeth arbenigwyr, dros nifer o flynyddoedd. Cawsant eu llywio hefyd gan broses ymgynghori helaeth yn 2019, ac roedd yr adborth o’r broses honno’n cyfeirio at yr angen am ganllawiau ychwanegol a rhai diwygiadau mewn meysydd allweddol.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae ymarferwyr, rhanddeiliaid a phartneriaid wedi bod yn datblygu’r canllawiau ychwanegol a diwygiedig hynny ar y cyd, sydd bellach yn cael eu cyhoeddi at ddibenion ymgynghori.

Mae wyth maes yn rhan o’r ymgynghoriad, a fydd yn para am wyth wythnos tan 16 Gorffennaf. Unwaith y bydd yr adborth wedi’i ddadansoddi, bydd canllawiau’r cwricwlwm yn cael eu diweddaru a’u cyhoeddi mewn dwy gyfres – Medi a Rhagfyr – eleni.

Teitlau’r ymgynghoriad yw:

Yr is-ddeddfwriaeth gysylltiedig yw:

1 sylw

  1. Ann Keane on

    Rwy’n falch dros ben i weld bod Llywodraeth Cymru yn bwriadu cryfhau’r elfen o hanes Cymru a’i diwylliant ym meysydd y dyniaethau a’r celfyddydau mynegiannol yn y cwricwlwm newydd.
    Bydd angen cydweithio gydag (a rhwng) ysgolion, awdurdodau addysg lleol a phrifysgolion er mwyn cynyddu’r ddarpariaeth cyfrwng-Cymraeg.

Gadael ymateb