Neidio i'r prif gynnwy

Dyma restr o’n postiadau blog ers mis Gorffennaf, wedi’u trefnu mewn grwpiau.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

In one place - WelshGan nad oes mynegai, rydym yn gobeithio y bydd y rhestr hon yn ddefnyddiol i chi wrth ddod o hyd i eitemau yr hoffech eu darllen neu wylio.

 

 

 

Trefniadau asesu a chwricwlwm newydd

Asesu o fewn Cwricwlwm Cymru – Cefnogi Dilyniant Dysgwyr

Podlediad newydd! Athrawon yn trafod defnyddio’r adborth i fireinio’r cwricwlwm

Gweithio ar fireinio’r cwricwlwm yr Hydref hwn: athro yn dweud y cyfan

Eich adborth ar y cwricwlwm drafft – adroddiad bellach ar gael

Beth sy’n wahanol am y cwricwlwm newydd? Dyma farn y grŵp cynghori allanol.

Grŵp cynghori allanol y cwricwlwm newydd – beth sydd ar ei feddwl yn ystod y cyfnod mireinio hwn? (Rhan 1).

Mireinio’r Cwricwlwm Newydd – barn athrawes

Cwricwlwm newydd: crynodeb adborth a llinell amser

Cwricwlwm i Gymru – Chwalu’r Mythau, Rhan 2

Gweithredu ar eich adborth: mireinio’r cwricwlwm drafft

Cyfieithydd y Beibl yn helpu disgyblion i archwilio MDPh y Dyniaethau

Y Cwricwlwm i Gymru – Chwalu’r Mythau – Rhan 1.

Dysgu Proffesiynol

Prosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaethol (PYPC)

Rhaglen Dysgu Proffesiynol ein Consortia Addysg Rhanbarthol ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru

Cymwysterau

Cymwysterau Cymru’ ar natur y cymwysterau i’w cymryd yn 16 oed nawr yn fyw!

Cyffredinol

Codi momentwm – cynadleddau Penaethiaid yn ystod yr Hydref

Myfyrio ar Uwchgynhadledd Prosiect Addysg ARC 2019 yng Nghaerdydd, Cymru

Addysgwyr yn yr Iseldiroedd yn edrych ar ddiwygiadau yng Nghymru i’r cwricwlwm

Rhannu, cysylltu, cynnwys: y rhanddeiliaid a’r cwricwlwm newydd

A’r grŵpiau o bostiadau blaenorol: 

Dyma restr o’n postiadau blog ers mis Rhagfyr, wedi’u trefnu mewn grwpiau.

Dyma restr o’n postiadau blog ers mis Gorffennaf (2018), wedi’u trefnu mewn grwpiau.

Dyma restr o’n postiadau blog ers mis Mawrth (2018), wedi’u trefnu mewn grwpiau.

Gadael ymateb