Neidio i'r prif gynnwy

Mireinio’r Cwricwlwm Newydd – barn athrawes

Gweld post tebyg yn Saesneg

Mae Lowri Roberts yn athrawes yn Ysgol Brynrefail, Llanrug. Mae’r ysgol yn un o’r ysgolion ‘Gwella Ansawdd’ y mae eu hathrawon yn helpu i fireinio’r cwricwlwm newydd yn seiliedig ar yr adborth a gafwyd ar y drafft.

Yma, mae Lowri’n siarad am ei phrofiadau o fod yn rhan o’r cam hwn o’r gwaith. Y nerfusrwydd wrth gyflwyno’r cwricwlwm drafft i’r byd am y tro cyntaf, a beth sy’n digwydd gyda’r adborth. Mae hefyd yn mynegi barn am arbenigo mewn pwnc ac yn trafod a ddylai athrawon edrych ymlaen at ddysgu gyda’r cwricwlwm newydd!

Gwyliwch!

Gadael ymateb