Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dweud ‘ie’

Read this page in English

Mae gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ffilm fer newydd yn dathlu cynnwys llythrennedd ariannol yn rhan o’r cwricwlwm newydd.

Cyfrannodd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol dystiolaeth o waith ymchwil a wnaed i’r ysgolion arloesi a oedd yn gweithio ar ddatblygu’r cwricwlwm newydd ac mae wrth ei fodd o weld bod Llywodraeth Cymru yn cynnwys addysg ariannol yn rhan o’r cwricwlwm.

(O 1 Ionawr 2019, mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi dod yn rhan o’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau.)

Ein taith i greu’r cynigion Asesu – a pham y mae eich adborth yn bwysig

Read this page in English

Blog - Dilwyn for Assesment item (2)‘Mae pob math o newid yn anodd ar y dechrau, yn anniben yn y canol ac yn hyfryd ar y diwedd.’ (Dienw, neu efallai fy mod wedi bathu hyn fy hun).

Mae’r dyfyniad hwn yn adlewyrchiad cywir o’r profiad o weithio yn y grŵp asesu a oedd â’r dasg o gynllunio cynigion asesu sy’n cyflawni’r uchelgeisiau a nodir yn adroddiad Dyfodol Llwyddiannus.

Roedd ein dull gweithredu yn cynnwys lefel uchel o drafodaeth broffesiynol ac yn cynnig cyfleoedd i’r holl randdeiliaid rannu eu barn drwy ddulliau ymgysylltu ystyrlon gyda chyfraniadau gan arbenigwyr yn eu maes. Roedd canolbwyntio ar y dysgwr a phwyslais ar y pedwar diben yn rhan flaenllaw o’n ffordd o feddwl yn gyson. Read more