Neidio i'r prif gynnwy

Clywed a chredu

Darllenwch y dudalen hon yn saesneg

Steve DaviesFis diwetha’, fe wrandawais ar ddadl ar Radio 4 am addysg y celfyddydau yn Lloegr.

Doedd y drafodaeth boenus am greadigrwydd fel sgil allweddol yn economi’r dyfodol a’r ffaith bod angen i bobl ifanc fod yn hyblyg mewn marchnad waith sy’n newid mor gyflym, ddim yn adlewyrchu’n dda ar y sefyllfa yn Lloegr.

Nid ysgrifennu hyn er mwyn ychwanegu at y feirniadaeth o’n annwyl gymdogion ydw i. Ond ni allai’r gwahaniaeth rhwng Cymru a Lloegr yn hyn o beth fod ddim amlycach. I mi, gellid disgrifio’r ddadl fel dathliad o’r llwybr ry’n ni wedi dewis ei ddilyn gyda’r cwricwlwm newydd yng Nghymru. Read more