Neidio i'r prif gynnwy

Deall ‘dilyniant’ yng nghyd-destun y Cwricwlwm newydd

Read this page in English

CAMAU resized picMae Athrofa Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cydweithio’n llwyddiannus â nifer o sefydliadau.
Un o’i brosiectau cydweithredol mwyaf arwyddocaol yw’r un sy’n mynd rhagddo ar hyn o bryd gyda chydweithwyr ym Mhrifysgol Glasgow, ar ran Llywodraeth Cymru.

Gan adeiladu ar gryfderau ein partneriaeth strategol a chydweithio’n agos â’r rhwydwaith o ysgolion arloesi, mae prosiect CAMAU yn ceisio meithrin dealltwriaeth a rennir o ‘ddilyniant’ yng nghyd-destun Dyfodol Llwyddiannus.

Read more

Ail-lunio map y cwricwlwm yng Nghymru

Read this page in English

Mark PriestleyRoedd cyhoeddi Dyfodol Llwyddiannus yn 2015 yn drobwynt yn hanes addysg yng Nghymru. Mae’r cwricwlwm arfaethedig newydd yn newid mawr o bolisi o’r brig i’r bôn diweddar nad oedd yn rhoi fawr o ryddid i athrawon. Mae’n symud ysgolion i ffwrdd o ddulliau addysgu penodol a arweinir gan gynnwys, ac yn rhoi rhyddid sylweddol i athrawon ac ysgolion ddatblygu cwricwlwm ysgol i ddiwallu anghenion lleol.

Mae Cwricwlwm newydd Cymru yn nodweddiadol, mewn nifer o ffyrdd, o bolisi byd-eang diweddar ‘cwricwlwm newydd’. Mae’n rhoi pwyslais ar ganologrwydd y dysgwr, a phwysigrwydd datblygu’r hyn a elwir yn sgiliau’r 21ain ganrif, i arfogi pobl ifanc i ffynnu mewn cymdeithasau democrataidd modern cymhleth ac yn y gweithle. Mae’n cydnabod y ffaith efallai nad pynciau, y dull hollbresennol o rannu’r cwricwlwm uwchradd, yw’r ffordd orau bob amser o drefnu’r maes addysgu er mwyn sicrhau bod pobl ifanc yn datblygu’r wybodaeth sydd ei hangen i ffynnu yn y byd modern.

Read more

Newyddion am ‘beth sy’n bwysig’ yn y cwricwlwm newydd – Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Read this page in English

Yn ystod cyfnod diweddaraf datblygu’r cwricwlwm, mae ysgolion arloesi wedi bod yn gofyn ‘beth sy’n bwysig?’ o fewn y chwe Maes Dysgu a Phrofiad. Yma, Elan Davies yn siarad am ‘beth sy’n bwysig’ ym Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu.

 

Mae cyflwyniad mwy manwl i’r dull gweithredu, a’r papur sy’n nodi’r feddylfryd hyd yma ynghylch ‘beth sy’n bwysig’ o fewn y maes Dysgu a Phrofiad i’w gweld yma.

Newyddion am ‘beth sy’n bwysig’ yn y cwricwlwm newydd – Dyniaethau

Read this page in English

Yn ystod cyfnod diweddaraf datblygu’r cwricwlwm, mae ysgolion arloesi wedi bod yn gofyn ‘beth sy’n bwysig?’ o fewn y chwe Maes Dysgu a Phrofiad. Yma, James Kent yn siarad am ‘beth sy’n bwysig’ ym Maes Dysgu a Phrofiad Dyniaethau.

 

Mae cyflwyniad mwy manwl i’r dull gweithredu, a’r papur sy’n nodi’r feddylfryd hyd yma ynghylch ‘beth sy’n bwysig’ o fewn y maes Dysgu a Phrofiad i’w gweld yma.

Newyddion am ‘beth sy’n bwysig’ yn y cwricwlwm newydd – Mathemateg a Rhifedd

Read this page in English

Yn ystod cyfnod diweddaraf datblygu’r cwricwlwm, mae ysgolion arloesi wedi bod yn gofyn ‘beth sy’n bwysig?’ o fewn y chwe Maes Dysgu a Phrofiad. Yma, Mike Griffiths yn siarad am ‘beth sy’n bwysig’ ym Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd.

 

Mae cyflwyniad mwy manwl i’r dull gweithredu, a’r papur sy’n nodi’r feddylfryd hyd yma ynghylch ‘beth sy’n bwysig’ o fewn y maes Dysgu a Phrofiad i’w gweld yma.

Newyddion am ‘beth sy’n bwysig’ yn y cwricwlwm newydd – Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Read this page in English

Yn ystod cyfnod diweddaraf datblygu’r cwricwlwm, mae ysgolion arloesi wedi bod yn gofyn ‘beth sy’n bwysig?’ o fewn y chwe Maes Dysgu a Phrofiad. Yma, yr athro Tom Crick yn siarad am ‘beth sy’n bwysig’ ym Maes Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

 

Mae cyflwyniad mwy manwl i’r dull gweithredu, a’r papur sy’n nodi’r feddylfryd hyd yma ynghylch ‘beth sy’n bwysig’ o fewn y maes Dysgu a Phrofiad i’w gweld yma.