Neidio i'r prif gynnwy

Am flwyddyn! Neges i Athrawon.

Read this page in English

Steve DaviesYn fy ngyrfa gyfan, alla i ddim cofio blwyddyn brysurach. Mae wedi bod yn flwyddyn llawn heriau ond gydag ymdeimlad o gryn botensial.

Bydd hyn yn ddigon cyfarwydd i athrawon! Ond nid prysurdeb yw’r unig beth sydd gyda ni’n gyffredin.

Rydym oll yn ymdrechu i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc – mae hynny’n wir amdanoch chi mewn ffordd uniongyrchol iawn wrth gwrs. Ond mae’n wir am y bobl sy’n gweithio ar ddiwygio addysg hefyd, mewn ffordd ychydig llai uniongyrchol (heblaw eich bod chi’n un o athro arloesi’r cwricwlwm wrth gwrs!) Rydw i’n siŵr, pan ddaw’r cwricwlwm newydd y bydd yn rhoi mwy o ryddid ichi, mwy o rym ichi, i wneud gwahaniaeth.

Read more

Miliwn o siaradwyr Cymraeg – gallwn gyflawni hyn.

Read this page in English

Welsh in education Glyntaf schoolYn debyg i’r pleser o glywed baban yn dweud ei eiriau cyntaf, felly y mae sŵn plant a phobl ifanc yn magu hyder yn defnyddio’r Gymraeg. Pan fyddant yn dechrau cyfathrebu a mynegi eu hunain yn rhugl a meddu ar ymdeimlad llawn o ddiwylliant Cymreig, maent yn mwynhau’r cyfoeth a’r cyfleoedd a gynigir gan ddwy iaith Cymru ac yn atgyfnerthu eu hymdeimlad o hunaniaeth.

Read more

Canfod ‘Drws ffrynt’ ein cwricwlwm newydd – stori Ysgol Gyfun Porthcawl fel Arloeswyr y Cwricwlwm eleni

Read this page in English

porthcawl comprehensive for blog

 

Wrth i sŵn carolau Nadolig gario o ddosbarth i ddosbarth ac amrywiaeth helaeth o siwmperi Nadolig ymosod ar ein synhwyrau, rwy’n myfyrio ar daith Ysgol Gyfun Porthcawl ers iddi ymuno â’r broses ysgolion arloesi fis Ionawr y llynedd.  Hoffwn sôn wrthych am yr hyn rydym wedi’i wneud a sut mae wedi teimlo, a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am yr hyn a ddigwyddodd dros yr hydref.

Read more

Beth sy’n achosi problemau TG eich ysgol?

Read this page in English

wifi receiver in a hotel room

“Mae fy llechen wedi rhewi” ac “Mae fy ngliniadur wedi crasio” yn gwynion mae fy nhîm wedi’u clywed lawer gwaith wrth ymweld ag ysgolion i ddatblygu strategaeth ddigidol Llywodraeth Cymru.

“Mae’n fy ngyrru i’n benwan” medden nhw. Ac rwy’n deall hynny. Ond weithiau gall clywed pethau fel hyn fod yn rhwystredig hefyd, gan fod llawer o broblemau yn gallu cael eu trwsio’n weddol hawdd.

Read more