Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau Cymhwysedd Digidol ar Hwb

Read this page in English

HWB NDLE 2017  event takes place at the Liberty Stadium, Swansea, Wales UKAr wefan Hwb, rydym yn diweddaru ein hadnoddau yn gyson i helpu athrawon i gyflwyno gwersi deniadol i’w dysgwyr. A wyddoch chi ein bod yn cynnig ystod o adnoddau dwyieithog i helpu i gyflwyno cymhwysedd digidol?

Yn dilyn lansiad y Fframwaith Cymhwysedd Digidol ym mis Medi 2016, cynhyrchwyd amrywiaeth eang o adnoddau sy’n cwmpasu holl Linynnau ac Elfennau’r Fframwaith yn ogystal â meysydd mwy penodol megis codio. Mae’r wefan hefyd yn annog ymarferwyr i ddatblygu eu cymhwysedd digidol trwy ddefnyddio offer pwrpasol megis Rhestrau chwarae i gynhyrchu eu hadnoddau eu hunain. Yna gellir rhannu’r rhain gydag eraill yn y Gymuned Hwb.

 

Mae Hwb hefyd yn cynnal y Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol bob blwyddyn, llwyfan pwysig i ymarferwyr nodi a rhannu arferion digidol da sy’n digwydd mewn ysgolion a cholegau ledled Cymru. Canolbwyntiodd digwyddiad eleni ar weithredu’r Fframwaith. Sefydlwyd marchnad syniadau digidol i gwmpasu’r holl themâu ar draws a chrëwyd adnoddau newydd gan ymarferwyr sydd bellach yn cael eu cynnal ar Hwb.

 

Gallwch hefyd ddod o hyd i adnoddau Barefoot sy’n helpu athrawon cynradd i ddysgu meddwl yn gyfrifiadurol yn hyderus. Mae’r rhain yn rhad ac am ddim i’w defnyddio, ac mae’r adnoddau creadigol hyn yn dangos sut y gellir integreiddio cyfrifiaduron i’r cwricwlwm cynradd mewn ffyrdd trawsgwricwlaidd.

 

Dim ond blas o’r hyn sydd gan Hwb i’w gynnig yw hyn ac rydym yn cyrchu a chynhyrchu adnoddau yn barhaus i gefnogi gweithredu cymhwysedd digidol. Ewch i’r ardal Cymhwysedd digidol ar Hwb heddiw i weld yr holl adnoddau hyn a mwy.

 

Nia Davies, Uwch Reolydd Cynnwys Digidol, Hwb

Gadael ymateb