Neidio i'r prif gynnwy

Addysg Cymru – ein cenhadaeth genedlaethol: 12 peth y mae angen i chi eu gwybod.

Read this page in English

12 graphic for blog

C: Pam rydym yn cynnal diwygiadau addysg?

A: Mae’r byd yn newid yn gyflym i bobl ifanc heddiw. Mae’n rhaid i ysgolion eu paratoi at swyddi nad ydynt efallai wedi cael eu creu eto a heriau nad ydym wedi dod ar eu traws eto. Felly mae’n rhaid i ni ddiweddaru’r hyn rydym yn ei addysgu iddynt a’r ffordd rydym yn eu haddysgu. Mae ein diwygiadau’n canolbwyntio ar safonau llythrennedd a rhifedd uwch, yn ogystal â sgiliau digidol, fel ein bod yn gwella gwybodaeth a sgiliau ein pobl ifanc.

Rydym am godi safonau, lleihau’r bwlch cyrhaeddiad a chyflwyno system addysg sy’n destun balchder a hyder cenedlaethol.

Read more

“Mae’n biti nad yw ar gael yn Lloegr”

Read this page in English

Pen-blwydd cyntaf y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Steve Davies.jpg

Yn y Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol fis Mehefin, clywyd sawl siaradwr gwadd yn nodi bod ein cydweithwyr yr ochr arall i Glawdd Offa yn cenfigennu wrth ffordd Cymru o fynd i’r afael â chymhwysedd digidol. Dylai hynny fod yn destun balchder i Gymru, ond yn fwy na hynny mae’n dangos y bydd ein plant wir yn barod ar gyfer byd sy’n dod yn gynyddol ddigidol pan fyddant yn gadael yr ysgol.

Mae wedi bod yn wych gweld ysgolion mor gadarnhaol, yn ystod y flwyddyn gyntaf hon, wrth arbrofi â’r Fframwaith a defnyddio’r offeryn mapio i gymharu’r gwaith da y maen nhw eisoes yn ei wneud yn erbyn y gofynion.

Read more

Symud Ymlaen â’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Read this page in English

1609DIGITAL05

Mae’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn dathlu diwedd ei flwyddyn gyntaf mewn ysgolion ers ei gyflwyno. Ers iddo gael ei gyhoeddi, mae ysgolion yng Nghymru wedi cofleidio’r Fframwaith, wedi archwilio’r sgiliau ac wedi edrych ymlaen at ddyfodol digidol. Mae’r adborth gan ysgolion wedi bod yn hynod o bwysig ac mae’r Arloeswyr Digidol wedi derbyn y sylwadau a’r awgrymiadau gan ysgolion ym mhob maes a lleoliad ledled Cymru.

Read more