Neidio i'r prif gynnwy

Digwyddiad Cyfoethogi’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg; Cael Syniadau a Meithrin Cyfeillgarwch newydd

Read this page in English

Enrichment marketplace 1

Bydd y cwricwlwm newydd yng Nghymru yn rhoi mwy o ryddid i athrawon i ddysgu mewn ffyrdd a fydd yn sicrhau deilliannau gwell i’w disgyblion. I gefnogi addysgeg arloesol, bydd angen gweithio, o bryd i’w gilydd, gyda sefydliadau neu unigolion y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth neu’r ysgol.

Yn ystod Llinyn 1 o’r broses Diwygio’r Cwricwlwm, roedd hyn yn thema allweddol i’r Gweithgor Cyfoethogi a Phrofiadau – roedd athrawon yn cytuno bod manteisio ar brofiad a gwybodaeth pobl o’r tu allan i’r ysgol, naill ai drwy eu gwahodd i’r ysgol neu drwy fynd ar ymweliadau, yn gwneud dysgu’n fwy ‘real’, yn fwy effeithiol ac yn fwy ystyrlon. Mae hyn wedi’i gario ymlaen i’r chwe Maes Dysgu a Phrofiad yn Llinyn 2 a chaiff ei ddatblygu ymhellach eto yn Llinyn 3.

Read more

Mae’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol wedi bod ar gael i ysgolion bellach am flwyddyn academaidd gyfan

Read this page in English

DCF pupils

Mae’n amser cyffrous ym maes dysgu digidol! Mae ysgolion wedi cael blwyddyn gyfan erbyn hyn i ymgyfarwyddo â’r Fframwaith a dylai’r arweinwyr fod wrthi nawr yn cynllunio ffyrdd o annog a chefnogi’r holl athrawon ac ymarferwyr i ddod o hyd i gyfleoedd i ddefnyddio’r Fframwaith yn eu haddysgu yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.

Read more

Dyfodol Llwyddiannus? Myfyrdodau un o arloeswyr y cwricwlwm

Read this page in English

Emma Thomas blog pic

“Cyfrinach newid yw canolbwyntio eich holl egni ar adeiladu’r newydd yn hytrach na brwydro yn erbyn yr hen” – Socrates.

Roedd Dyfodol Llwyddiannus, a gyhoeddwyd yn 2015, yn addo dyfodol cyffrous newydd ym myd addysg yng Nghymru wrth iddo gyflwyno gweledigaeth Donaldson ar gyfer diwygio’r cwricwlwm yng Nghymru.  Roedd yn sylfaen i gwricwlwm ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain a lywiwyd gan syniadau cenedlaethol a rhyngwladol.  Byddai’r cwricwlwm newydd hwn yn arloesol;  nid yn unig o ran ei argymhellion, ond hefyd y dull a fabwysiadwyd er mwyn newid y system addysg yng Nghymru.

Read more