Neidio i'r prif gynnwy

Offeryn mapio newydd ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Read this page in English

MappingToolCYM.png

Mae Arloeswyr Digidol wedi datblygu offeryn mapio newydd ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Mae’n caniatáu i ysgolion groesgyfeirio gwaith addysgu cyfredol mewn pynciau ac ar gyfer gwahanol flynyddodd ag elfennau o’r Fframwaith, er mwyn dangos lefelau o ran maint o’r Fframwaith sydd wedi’i gynnwys. Mae hynny yn ei dro yn eu helpu i gynllunio i gynnwys yr ystod lawn o sgiliau ar gyfer pob elfen dros y flwyddyn. Bydd yr offeryn yn helpu ysgolion i rannu’r gwaith o gynnwys elfennau’r Fframwaith mewn modd mwy cytbwys ar draws yr ysgol hefyd.

Gadael ymateb